Згради за сервисирање и одржување/ Тоалети

Армос обезбедува градежни решенија за предградба за изградба на автопати и проекти за концесија. Во последниве години завршивме повеќе од 50 градежни проекти за поддршка на автопатите, како што се згради за контрола на сообраќајот, полициски и противпожарни станици, патарини, тоалети и ИТ објекти.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ