Греди и плочи на мостот

АРМОС ги доставува префабрикуваните носачи и плочи од мостовите на повеќето нови и постоечки автопати во Грција.

Од денес, компанијата произведува греди со максимален распон до 24 метри и тежина на елементот до 40 тони.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ