Бетонски прагови B70

Преку своите модерни производни линии за B70 прагови за железници, АРМОС има стратешка позиција да опслужува голем број географски области, вклучувајќи ги Грција, Албанија, Северна Македонија, Косово и Бугарија.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ