Армирана земја (Terre Armee)

АРМОС е ексклузивен партнер на пионерската француска компанија TERRE ARMEE, експерт за примена на армирана земја и интеракција почва-структура.

Концептот за армирано заземјување е еластично решение за потпорни ѕидови, структурите на MSE комбинираат контролирано полнење со избор на челични или геосинтетички зајакнувања на почвата кои се прикачени на модуларен систем за обложување.

Скоро шеесет години, структурите Reinforced Earth® се изградени ширум светот, сега изнесуваат вкупно повеќе од 66 милиони квадратни метри инсталирана површина.

Армирана земја е метод на градба за потпорни ѕидови, потпори на мостови, пристанишни ѕидови итн.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ