8-ма Меѓународна Конференција за Безбедност на Патиштата и Симулација 2022 година (RSS2022)

Осмата Меѓународна Конференција за безбедност на патиштата и симулација 2022 (RSS2022) се одржа со голем успех на 08-ми – 10-ти Јуни 2022 во Zappeion Megaro во Атина, организирана од Националниот Технички Универзитет во Атина (ETU) и Грчката Транспортна Асоцијација (HTA) под покровителство на Министерството за инфраструктура и транспорт и Општина Атина.

Главната цел на Конференцијата беше да ги подобри постојните научни сознанија од областа на безбедноста на патиштата и да придонесе за намалување на бројот на смртни случаи и повреди од сообраќајни несреќи ширум светот, преку дискусија и промовирање иновативни истражувања и апликации за безбедност на патиштата во дигиталната ера.

350 научници за безбедност на патиштата од 31 земја учествуваа на оваа прва меѓународна конференција за безбедност на патиштата по пандемијата на која се дискутираше за сегашните и идните предизвици на безбедноста на патиштата во дигиталната ера.

Armos Preconstructions S.A. како Сребрен Спонзор, со големо задоволство придонесе за перфектната организација на Конференцијата и на крајот за нејзиниот голем успех.