Στηθαία Ασφαλείας DB 80

Πιστοποιημένη ασφάλιση κεντρικής νησίδας, ερείσματος, γεφυρών, εμποδίων και εργοταξίων με ικανότητα συγκράτησης έως και H2.

Η σειρά συστημάτων αναχαίτισης DB 80 αποτελεί την πιο ευέλικτη ομάδα προκατασκευασμένων στηθαίων που καλύπτει όλες τις πιθανές εφαρμογές, με ικανότητα συγκράτησης έως και Η2. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, τα στηθαία αυτά μπορούν να εγκατασταθούν επιφανειακά στο οδόστρωμα, αγκυρούμενα σε άσφαλτο, σκυρόδεμα ή συμπιεσμένο υλικό επίχωσης, ή εγκιβωτισμένα.

Όλα τα συστήματα της σειράς DB 80 διαθέτουν σήμανση CE και έχουν ελεγχθεί κατά ΕΝ 1317.

Μέσω των ειδικών στοιχείων μετάβασης τα στηθαία αυτά δύναται να συνδεθούν τόσο με άλλα συστήματα αναχαίτισης της Delta Bloc, όσο και με μεταλλικά ή επι τόπου έγχυτα στηθαία.

THE DB 80 SERIES PRODUCT RANGE

TYPEPERFORMANCEINSTALLATION METHODANCHORATION METHODPROTECTIONDIMENSIONS
DB 80H2 | W6 | Bsurface mounted double sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80H2 (L2) | W5 | Bsurface mounted double sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FH2 | W2 | Bpile driven on subsoil2 x ram pinsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FH2 | W3 | Bpile driven on subsoil2 x ram pinsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80PH2 | W2 | Bpinned on asphalt2 x pinsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AH2 | W2 | Banchored on concrete2 x anchorsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80EH2 | W1 | Bembedded in asphalt double sided0,85 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AS‑EH2 | W1 | Bembedded in asphalt single sided0,92 / 0,50 / 6,00 m
DB 80AS‑EH2 | W2 | Bembedded in asphalt single sided0,92 / 0,50 / 6,00 m
DB 80AS-AH2 | W1 | Banchored on concrete2 x anchorssingle sided0,80 / 0,48 / 6,00 m

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr

Σχετικά έργα