Αστικά έργα & Αποχετεύσεις

Τα 35 χρόνια δραστηριότητας μας στον σχεδιασμό και την παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, φρεατίων, καναλιών και άλλων προϊόντων για υποδομές δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης μας έχουν καθιερώσει στον χώρο.

Έργα όπως το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η ΑΤΤΙΚΗ Οδός και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πιστοποιούν την ποιότητα και αξιοπιστία μας.

Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και φέρουν την σήμανση CE.