Αστικά έργα & Αποχετεύσεις

Τα 35 χρόνια δραστηριότητας μας στον σχεδιασμό και την παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, φρεατίων και άλλων προϊόντων για δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης μας έχουν καθιερώσει στον χώρο. Έργα όπως το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η ΑΤΤΙΚΗ Οδός και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πιστοποιούν την ποιότητα και αξιοπιστία μας. Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και φέρουν την σήμανση CE.

1. Τσιμεντοσωλήνες και φρεάτια

Παράγουμε όλα τα είδη και διατομές τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων. Οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες μας μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, απο την κατασκευή των κλωβών σιδηροπλισμού, τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης των προϊόντων.

Το portfolio προϊόντων περιλαμβάνει:

 • Τσιμεντοσωλήνες Οπλισμένοι τύπου Καμπάνα
 • Τσιμεντοσωλήνες Άοπλοι
 • Τσιμεντοσωλήνες μικροσηράγγων (pipe jacking)
 • Κυκλικά και ορθογωνικά φρεάτια

Έργα όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων, η ΑΤΤΙΚΗ Οδός, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πιστοποιούν την κυρίαρχη θέση της Αρμός στο χώρο των έργων αποχέτευσης.

2. Pipe Jacking

Η Αρμός παράγει τσιμεντοσωλήνες υψηλής αντοχής για εφαρμογή σε εκσκαφές μικροσηράγγων με προώθηση (Pipe Jacking). Η μέθοδος υπόγειας διάτρησης pipe jacking επιτρέπει την κατασκευή αγωγών η μικρών σηράγγων χωρίς το σκάψιμο του εδάφους. Αυτή η μέθοδος, όχι μόνο ελαχιστοποιεί το σκάψιμο της τάφρου για την τοποθέτηση των νέων σωλήνων αλλά και αποτρέπει την όχληση του αστικού περιβάλλοντος.

3. Βοx culverts

Oι ορθογώνιοι οχετοί από σκυρόδεμα (box culverts) είναι κιβωτοειδή προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα που επιτρέπουν στο νερό να ρέει κάτω από δρόμο, σιδηρόδρομο, μονοπάτι ή άλλο εμπόδιο. εΊΝΑΙ κατάλληλα για εφαρμογές όπως υπόγειες διαβάσεις, σήραγγες, γέφυρες, οχετοί ροής, χειρισμός υλικών, αποθήκευση και πολλά άλλα. Οι συνήθεις διαστάσεις τους είναι 2,00μ * 2,00 μ με 20 εκ τοίχωμα, αλλά δίνεται η δυνατότητα κατασκευής προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

4. Στηθαία οριοθέτησης

5. Βάσεις ιστών & Η/Μ

6. Κανάλια, πλάκες και ρείθρα

Εφαρμόζουμε κάθε ορθογώνια και τραπεζοειδή διατομή για χρήση σε κυκλοφορία πεζών, περιστασιακή κίνηση οχημάτων και αυτοκινητόδρομους.

Συνδυασμένα με οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος, χρησιμοποιούνται για προστασία καλωδίων τα οποία οδεύουν παράλληλα με το οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο. Στις εφαρμογές σηράγγων, τα προκατασκευασμένα καλύμματα, συνήθως αποτελούν και τους πεζοδιαδρόμους αυτών. Οι πλάκες επικάλυψης, δύναται να είναι χωνευτές, με πλαίσιο από γαλβανισμένο γωνίες και να έχουν ανοξείδωτα χερούλια για την εύκολη μετακίνησή τους. Ομοίως το κανάλι έχει κατάλληλη διαμόρφωση για την υποδοχή της πλάκας και ενίσχυση στις παρειές όπου ακουμπούν οι πλάκες, με σιδηρογωνιές γαλβανισμένες ή βαμμένες.

Συνδυασμένα με ελαφρά γαλβανισμένο πλέγμα, χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.

Επίσης κατασκευάζουμε πολλά είδη ανοικτών καναλιών για οικιακή ή βαριά εμπορική χρήση.

Πλεονεκτήματα:

 • Όλες οι ορατές επιφάνειες είναι από εμφανές σκυρόδεμα.
 • Εύκολη τοποθέτηση από ένα ή δύο άτομα (για τα μικρά κανάλια).
 • Λιγότερες εκσκαφές.
 • Φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία.
 • Καλώδια ή σωλήνες θαμμένα στο έδαφος δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. ψύξη ή υπερθέρμανση).

7. Κυβόλιθοι

Το 1990 η ΑΡΜΟΣ εισήγαγε στην Ελληνική αγορά το λογότυπο PAVE και μαζι του για πρώτη φορά την βιομηχανική παραγωγή του κυβολίθου, υλικού άριστου για πληθώρα χρήσεων, όπως:

 • Δάπεδα βαριάς χρήσης
 • Αύλειοι χώροι εργοστασίων
 • Σταθμοί καυσίμων
 • Λεωφοριόδρομοι-διαβάσεις-οδοποιία
 • Πεζόδρομοι-πεζοδρόμια
 • Πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι
 • Αυλές και χώροι στάθμευσης κατοικιών

Με αυτόνομες αυτόματες γραμμές παραγωγής τόσο στο εργοστάσιο Λάρισας όπως και των Οινοφύτων, η ΑΡΜΟΣ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον ελληνικό χώρο υλικών περιβάλλοντος χώρου, συμπληρώνοντας την γκάμα τους με υλικά όπως τσιμεντόπλακες, κανάλια, σκέπαστρα, φρεάτια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτλ.

Το 2004, αποκτώντας και αυτοκινούμενα μηχανήματα διάστρωσης κυβόλιθων, η ΑΡΜΟΣ παρήγαγε και τοποθέτησε 500.000 m2 κυβόλιθων στα σπουδαιότερα Ολυμπιακά έργα όπως:

Τον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού σταδίου
Τον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων Ελληνικού
Τις εγκαταστάσεις Αγ. Κοσμά
Την Άρση βαρών Νίκαιας κτλ.

8. Αστικά έπιπλα

Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία περιβάλλοντος χώρου από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα όπως καθίσματα, γλάστρες και βάσεις γλυπτών καθώς και άλλες κατασκευές αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον αναδεικνύοντας το naturality του σκυροδέματος και των φυσικών λίθων.

9. Φρεάτια υπόγειων καδων

Σε συνεργασία με την Eco Synergy SA η ΑΡΜΟΣ παράγει φρεάτια κάδων για το σύστημα υπόγειων / βυθιζόμενων κάδων της Sotkon. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύλωσης που αποσκοπεί στην αποδοτικότερη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αλλά και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
10. Άλλα προιόντα

Σχετικά έργα