Κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας στο Kumanovo/Β. Μακεδονία

Στην βιομηχανική περιοχή Kumanovo της Βόρειας Μακεδονίας και σε ιδιόκτητη έκταση 15 στρεμμάτων, αναπτύσσεται το νεότερο εργοστάσιο προκατασκευής της εταιρείας ARMOS BALKAN DOO.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργοστάσιο προκατασκευής που διαθέτει 4.000m² στεγασμένους βιομηχανικούς χώρους.

Η εγκατάσταση θα διαθέτει τμήμα διαμόρφωσης χάλυβα, γραμμές παραγωγής προεντεταμένων στρωτήρων για σιδηροδρομικά έργα, στηθαίων ασφαλείας για έργα αυτοκινητοδρόμων και προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων.

Η επιχείρηση θέλοντας να διατηρήσει τον έλεγχο επί των διαφόρων σταδίων της παραγωγής, θα διαθέτει παρασκευαστήριο σκυροδέματος και τμήμα επεξεργασίας χάλυβα δημιουργώντας μια καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής.

Στον πρότυπο χώρο της μονάδας θα στεγάζονται επίσης και τα κεντρικά γραφεία της ARMOS BALKAN DOO, ενώ κατά τη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας, αναμένεται να απασχολούνται περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι μόνιμης και εποχιακής εργασίας.

Η νέα επένδυση της ARMOS BALKAN DOO ξεκίνησε στις αρχές του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2022.

παρακολουθήστε την πορεία του έργου εδώ