Θυγατρικές – Συμμετοχές

Εντός της εταιρικής δομής της Αρμός Προκατασκευές Α.Ε. εντάσσονται οι παρακάτω θυγατρικές:

ARMOS BALKAN DOO
με έδρα τα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας (ΝΜΚ). Ιδρύθηκε το 2019 εγκαθιστώντας νέα μονάδα προκατασκευής στην βιομηχανική ζώνη Kumanovo.

ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
με έδρα την Λάρισα. Ιδρύθηκε το 2002 και ασχολείται με την εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομικών έργων.

 

ARMOS CYPRUS LTD
με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2021 και δραστηριοποιείται στην Κύπρο με αντικείμενο την παραγωγή πιστοποιημένων στηθαίων ασφαλείας.

 

Η εταιρεία συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ως μέλος στους παρακάτω φορείς και οργανισμούς:

  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)
  • Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη (Hellenic Production
  • Hellenic Business Association. Association of Greek Enterprises in North Macedonia (HBA)
  • Εταιρεία Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Βοιωτίας Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.)