Γιατί προκατασκευή;

Η επιτυχημένη πορεία της Αρμός στον χώρο των έργων υποδομής στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια, εγγυάται την άψογη διεκπεραίωση οποιουδήποτε έργου, βασιζόμενη στα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της προκατασκευής:

Άριστη αντισεισμική συμπεριφορά

Παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι σεισμικών δράσεων λόγω της μονολιθικότητας των συνδέσεων και της υψηλής αντοχής των φερόντων στοιχείων. Ο φέρων οργανισμός σχεδιάζεται σύμφωνα με τους ΕΚΩΣ και ΕΑΚ ή τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τον Ελληνικό Κανονισμό Προκατασκευής, ο οποίος υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8.

Ποιότητα

Διατίθεται σταθερή και ηλεγμένη εργοστασιακή ποιότητα – πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000. Επιπλέον στις σταθερές γραμμές παραγωγής, η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής, διασφαλίζεται από την απευθείας μεταφορά των στοιχείων της μελέτης στα τραπέζια της παραγωγής και την αποτύπωση τους με τεχνολογία laser. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια όπως π.χ. οι αναμονές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ανθεκτικότητα

Καλύτερη πυροπροστασία, υγρομόνωση και ηχομόνωση λόγω πιστοποιημένης ποιότητας των υλικών και της υψηλής ποιότητας τους.

Ταχύτητα

Εξασφαλίζεται η ταχύτητα της κατασκευής. Ανεξάρτητη των καιρικών συνθηκών βιομηχανική παραγωγή, μειώνει τον συνολικό χρόνο κατασκευής. Επιτόπου στο έργο ο χρόνος ανέγερσης της κατασκευής μειώνεται μέχρι και 50%.

Οικονομία

Μειωμένο και απόλυτα προσδιορισμένο κόστος.

Αρχιτεκτονική ευελιξία

Μεγάλη προσαρμοστικότητα στην αρχιτεκτονική λύση που επιθυμεί ο πελάτης. Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα με απεριόριστες δυνατότητες εγχρώμων σκυροδεμάτων και υφών που δεν απαιτούν επιπλέον επεξεργασία.

Βιωσιμότητα & Περιβάλλον

Η προκατασκευή είναι μία φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος κατασκευής με μειωμένα απορρίμματα. Λόγω της σύνθεσης του, το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση που είναι επωφελής τόσο για τον πλανήτη όσο και για το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, τα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα προϊόντα παράγονται σε μονάδες κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, πράγμα που σημαίνει εξαιρετική αποδοτικότητα των πόρων για τις πρώτες ύλες, την εργασία, την ενέργεια και τις διαδικασίες. Τέλος, η εύκολη τοποθέτηση των προκατασκευασμένων προϊόντων παράγει λιγότερη ηχορύπανση στο εργοτάξιο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα προς τους κατοίκους και εργαζομένους σε γειτονικά ακίνητα. Ταυτόχρονα γίνεται ελάχιστη χρήση του επί τόπου εργοταξιακού χώρου αφού το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών λαμβάνουν χώρα στα εργοστάσια της Αρμός. Δες περισσότερα στην αρχική σελίδα στον τομέα “Βιωσιμότητα και Περιβάλλον”

Χαμηλό κόστος συντήρησης

Το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά σε επιφάνεια πρόσοψης υλικά. Η εργοστασιακή δομή του, εμποδίζει στο μέγιστο βαθμό την διείσδυση υγρασίας με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται τακτές εργασίες συντήρησης και να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Επεκτασιμότητα

Με τη χρήση προκατασκευής, η επέκταση του κτιρίου μπορεί εύκολα να επιτευχθεί είτε με την προσθήκη νέων παρακείμενων χώρων είτε με συγχώνευση σ΄ ένα νέο χώρο με την υπάρχουσα δομή. Ειδικά στην περίπτωση της προκατασκευής με διπλά τοιχία, τα στοιχεία που δεν ανήκουν στον φέροντα οργανισμό μπορούν να αποσυνδεθούν και να συνδεθούν με νέα δημιουργώντας έτσι νέους μεγαλύτερους χώρους.