Αιολικά Πάρκα

Προκατασκευασμένοι Υποσταθμοί

H ΑΡΜΟΣ έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 50 κτιριακά έργα προκατασκευής για Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα. Η μεγάλη ευελιξία μας στην παραγωγή μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κτίρια υψηλών και διαφορικών προδιαγραφών όπως είναι τα κτίρια ελέγχου και πινάκων, αντλιοστάσια και αποθήκες.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλλά και μικρότερους επενδυτές και κατασκευυαστές στον χώρο των ΑΠΕ, όπως είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η ΑΒΒ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΙBERDOLA Renewables και πολλές άλλες.

 

ΚτΕ / Εργολάβος
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΒΒ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΙBERDOLA Renewables, ELECTROMEK
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
Θέση
Ελλάδα