ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΜΟΡΕΑ

Εργοταξιακά στηθαία ασφαλείας SB 70B

Προσωρινά στηθαία ασφαλείας σκυροδέματος , πιστοποιημένα κατά ΕΝ 1317-2, DeltaBloc SB 70B τοποθετήθηκαν στον Αυτοκινητόδρομο Μορέα τον Απρίλιο του 2022, στη θέση Νεμέα.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΑΤΕΡΜΩΝ ATEE
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2022
Θέση
Αυτοκινητόδρομος Μορέα, Θέση Νεμέα