Μotor Oil Napthax

Yποσταθμός στο New Napthax Complex, Ελευσίνα

Το επενδυτικό σχέδιο της MOTOR OIL για την κατασκευή νέου συγκροτήματος επεξεργασίας Νάφθας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 310 εκατ. Ευρώ στους Αγίους Θεοδώρους, ξεκίνησε το 2019 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022. Το νέο συγκρότημα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου.

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε, για λογαριασμό του γενικού εργολάβου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, την κατασκευή του Υποσταθμού των νέων εγκαταστάσεων με το σύστημα της προκατασκευής. Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικού ύψους 15 μέτρων και επιφάνειας 955 τ.μ. που κατασκευάστηκε εξολοκλήρου με στοιχεία προκατασκευής. Τα κύρια στοιχεία που αποτελούν τον φορέα του κτιρίου είναι υποστηλώματα, δοκοί τύπου L, πρόπλακες, πλακοδοκοί και HCS. Το κτίριο επενδύθυθηκε περιμετρικά με insulated precast panels πάχουν 30 εκ.

ΚτΕ / Εργολάβος
INTRAKAT S.A.
Μελετητές
Lithos Consulting
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση
Αγ. Θεόδωροι, Ελευσίνα