Ρυθμιστικός Σταθμός Κομοτηνής

Κατασκευή Υ/Σ & Υποστηρικτικών κτιρίων, ΔΕΣΦΑ

Η ΑΡΜΟΣ έχει αναλάβει την κατασκευή τεσσάρων κτιρίων στον νέο Ρυθμιστικό σταθμό τη ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή.

Το βασικό κτίριο του Υποσταθμού της Μονάδας αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα, με εμβαδό δόμησης πείπου 2.000 τ.μ. και είναι πλήρως κατασκευασμένο από προκατασκευασμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου των όψεων του κελύφους (façade wall panels).

Αυτό το κτίριο φιλοξενεί όλο τον απαραίτητο H/M εξοπλισμό και μηχανήματα για τη λειτουργία του ρυθμιστικού σταθμού, καθιστώντας τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή του κρίσιμα σημαντικά για την επιτυχία του έργου. Τα υπόλοιπα κτίρια είναι από αποθήκες και βοηθητικές δομές.

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε τον στατικό  σχεδιασμό, την παραγωγή στο εργοστάσιο και την ανέγερση των προκατασκευασμένων κτιρίων για το έργο.

Ένα τέτοιο έργο απαιτεί τον σχεδιασμό και την παραγωγή αρκετών σύνθετων δομικών στοιχείων ώστε να εξυπηρετηθούν βαριές φορτίσεις δαπέδων και πολύπλοκες διατάξεις δωματίων, που προκύπτουν από την εγκατάσταση ειδικού Η/Μ εξοπλισμού. Ωστόσο, η ΑΡΜΟΣ αντιμετώπισε με επιτυχία αυτήν την πρόκληση εκμεταλλευόμενη τις πολλαπλές δυνατότητες που έχει σε διάφορες γραμμές παραγωγής δομικών στοιχείων. Αυτό της επέτρεψε να παράγει διαφορετικά προκατασκευασμένα στοιχεία, όπως προεντεταμμένες πλάκες οροφής για τις περιοχές των κτιρίων που εγκαθίστανται μηχανήματα και προ-πλάκες για τα μικρότερα κτίρια, που έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε φορτία και περιορισμούς στο ύψος. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του έργου απαιτούσε υποστυλώματα με πολλαπλά corbels για την υποστήριξη του κανάβου με πολλαπλά πατάρια και ελεύθερους χώρους, καθώς και διπλούς τοίχους για τα μικρότερα κτίρια με προεγκατεστημένες  τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές οδεύσεις.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η ΑΡΜΟΣ διασφάλισε την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και διατήρησε ισχυρή εστίαση στα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (HSE), όπως απαιτούν αυτά τα έργα υψηλών προδιαγραφών.

Κύριος ανάδοχος του έργου είναι η Bonatti Spa, μια κορυφαία ιταλική εταιρεία EPC ειδικευμένη σε έργα Oil & Gas.

ΚτΕ / Εργολάβος
Bonatti Spa / DESFA
Μελετητές
ARMOS
Έτος ολοκλήρωσης
2024
Θέση
Komotini, Greece