Ράλλυ Ακρόπολής

Πιστοποιημένα στηθαία ασφαλείας προσωρινής χρήσης εγκαταστάθηκαν για την οδική ασφάλεια του ράλλυ Ακρόπολης που έλαβε μέρος τον Σεπτέμβριο του 2021. στην Αθήνα.

Κύριος του Έργου / Εργολάβος
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2021
Θέση