Προσωρινή Ασφάλιση στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Προσωρινά στηθαία τύπου SB 70B, εγκαταστάθηκαν κατά μήκος της εθνικής οδού ΠΑΘΕ κοντά στην περιοχή της Κατερίνης. Το σύστημά ασφάλισε τα έργα αποκατάστασης γεφυρών που έλαβαν μέρος στον αυτοκινητόδρομο για διάρκεια 2 μηνών.

Κύριος του Έργου / Εργολάβος
VINCI
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση
Κατερίνη