Μαρίνα Φλοίσβου

Πλωτή προβλήτα σκαφών

Η Μαρίνα Φλοίσβου αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μαρίνες στην Ελλάδα και παγκόσμιο θαλάσσιο τουριστικό προορισμό. Διαθέτει περισσότερες από 300 θέσεις ελλιμενισμού και πληροί τις πιο απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές στον χώρο του yachting.

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση 18μετρης πλωτής προβλήτας, αποτελούμενης από δύο πλωτά προκατασκευασμένα pontoons. H προβλήτα τεχνολογίας Marinetek είναι σχεδιασμένη και διαθέτει εξοπλισμό για ελλιμενισμό τεσσάρων σκαφών έως 15 μέτρα μήκους.

ΚτΕ / Εργολάβος
Μαρίνα Φλοίσβου
Μελετητές
Marinetek
Έτος ολοκλήρωσης
2021
Θέση
Μαρίνα Φλοίσβου