Περιφραξη Alumil

Τοιχεία και υποστηλώματα περίφραξης εργοστασίου

H ALUMIL είναι μία από τις πιο προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου παγκοσμίως, με 12 εργοστάσιά στην Ευρώπη.

Το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας στην Ελλάδα βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς.

Το 2020 η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση 2.000 μέτρων προκατασκευασμένς περίφραξης για τις κεντρικές βιοομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κιλκίς.

ΚτΕ / Εργολάβος
Alumil Α.Ε.
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς