ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στηθαία ασφαλείας DB 120S

Στηθαία ασφαλείας DB 120S τοποθετήθηκαν στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης το 2019.

ΚτΕ / Εργολάβος
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης