ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Εργοταξιακά στηθαία ασφαλείας SB 70B

Προσωρινά στηθαία ασφαλείας σκυροδέματος, πιστοποιημένα κατά ΕΝ 1317-2, DeltaBloc SB 70B Slim line, εγκαταστάθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 στα τούνελ της Περιμετρικής Οδού της Πάτρας.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση
Περιμετρική Πάτρας, Τούνελ