Ναίσκος Νοσ. Παίδων

Σύστημα Διπλών Τοιχείων και Προπλακών

Η εκκλησία “Αγία Σοφία” βρίσκεται στον χώρο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων στην Αθήνα και αποτελεί μια δωρεά της οικογένειας Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη και του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ».

Η ΑΡΜΟΣ κατασκέυασε τον προκατασκευασμένο ναό με χρήση του συστήματος προκατασκευασμένων Διπλών Τοιχείων και Προπλακών.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Μελετητές
Λιόντος & Συνεργάτες
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση
Νοσοκομείο Παίδων, Αθήνα