Ναίσκος Νοσ. Παίδων

Σύστημα Διπλών Τοιχίων και Προπλακών

Η εκκλησία “Αγία Σοφία” βρίσκεται στον χώρο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων στην Αθήνα και αποτελεί μια δωρεά της οικογένειας Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη και του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ».

Η ΑΡΜΟΣ κατασκεύασε τον προκατασκευασμένο ναό με χρήση του συστήματος προκατασκευασμένων Διπλών Τοιχίων και Προπλακών.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Μελετητές
Λιόντος & Συνεργάτες
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση
Νοσοκομείο Παίδων, Αθήνα