Μετρό Αθήνας

Επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά

Η ΑΡΜΟΣ παρήγαγε περισσότερα από 5.000 δακτύλιους και 22.000 διμερείς στρωτήρες για την επέκταση της γραμμής προς Πειραιά, του έργου ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα . Η ΑΡΜΟΣ ήταν ήδη προμηθευτής για τις προηγούμενες φάσεις του ίδιου έργου (γραμμή 2 και 1). Η καθημερινή παραγωγή του εργοστασίου ήταν 8 – 9 δακτύλιοι την ημέρα.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ / J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ – GHELLA SPA – ALSTOM TRANSPORT SA
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2015
Θέση
Αθήνα