ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Σύστημα Διπλών Τοιχίων και Προπλακών

Ολοκληρώθηκε το 2008 η μελέτη και κατασκευή του κτιρίου διοίκησης στο Ο.Τ. 440,1 για την στέγαση του Πρωτοδικείου Άρτας με τη μέθοδο των προκατασκευασμένων διπλών τοιχίων και προπλακών.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Μελετητές
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Έτος ολοκλήρωσης
2008
Θέση
'Αρτα