Αρμός Προκατασκευές - ΕΣΠΑ

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μόνιμα στηθαία ασφαλείας DB 100

Μόνιμα στηθαία ασφαλείας DB 100 τοποθετήθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών, προς Ελευσίνα τον Φεβρουάριο του 2020.

ΚτΕ / Εργολάβος
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση
Λεωφ. Αθηνών, προς Ελευσίνα