ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μόνιμα στηθαία ασφαλείας DB 100

Μόνιμα στηθαία ασφαλείας DB 100 τοποθετήθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών, προς Ελευσίνα το 2018.

ΚτΕ / Εργολάβος
Περιφέρεια Αττικής / ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2018
Θέση
Λεωφ. Αθηνών, προς Ελευσίνα