Αρμός Προκατασκευές - ΕΣΠΑ

ΛΑΡΙΣΑ- ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Εργοταξιακά στηθαία ασφαλείας SB 70B

Προσωρινά στηθαία ασφαλείας SB 70B τοποθετήθηκαν στην Λεωφόρο Καραμανλή στη Λάρισα, τον Απρίλιο του 2020, για εργοταξιακή χρήση.

ΚτΕ / Εργολάβος
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση