ΛΑΡΙΣΑ- ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Εργοταξιακά στηθαία ασφαλείας SB 70B

Προσωρινά στηθαία ασφαλείας SB 70B τοποθετήθηκαν στην Λεωφόρο Καραμανλή στη Λάρισα, το 2019, για εργοταξιακή χρήση.

ΚτΕ / Εργολάβος
Περιφέρεια Θεσσαλίας / ΑΙΑΣ ΑΤΕ
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση