Κτιριακά έργα στον Ε65

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την προκατασκευή και αποπεράτωηση (“με το κλεειδί στο χέρι”) κτιρίων υποστήριξης του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που ολοκληρώθηκε το 2021. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2019 και 2021, η εταιρία παρήγαγε και εγκατέστησε περισσότερα από 10 προκατασκευασμένα κτίρια, καθώς και επι-τόπυ συμβατιές κατασκευές, τις οποίες διεκπεραίωσε η θυγατρική ΩMEΓA ATE.

Η λίστα των κτιρίων περιλαμβάνει τα:

  • Τοποθεσία: Σοφάδες | Κτίριο διαχείρισης κυκλοφορίας, αστυνομικό τμήμα, κτίριο συντήρησης, σταθμός διοδίων, ΣΕΑ
  • Τοποθεσία: Λιανοκλάδι | Αστυνομικό τμήμα, κτίριο συντήρησης · Τοποθεσία: Καρπενήσι | Σταθμός διοδίων
  • Τοποθεσία: Ξυνιάδα | Κτίριο πυροσβεστικής
  • Τέλος, τα φημισμένα WC κατά μήκος της εθνικής οδού
Κύριος του Έργου / Εργολάβος
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση