ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μόνιμα στηθαία ασφαλείας

Μόνιμα στηθαίας ασφαλείας τοποθετήθηκαν στην Κατερίνη το 2021 σε αντικατάσταση της κεντρικής νησίδας, όπως επίσης στηθαία DB 80 AS-A (γεφυρών) και στηθαία DB 80 AS-E.

ΚτΕ / Εργολάβος
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου / VINCI Construction Grands Projets Hellas SA | LM CONSTRUCTION AKTE (υπεργολάβος)
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2021
Θέση
Κατερίνη