ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ

Εφαρμογή Οπλισμένης Γης στην Ιονία Οδό

ΚτΕ / Εργολάβος
JV Apion Kleos
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
Θέση
Αίγιο