Εφαρμογή Οπλισμένης Γης στο Ρίο-Αντίριο στο Αίγιο

Κύριος του Έργου / Εργολάβος
JV Apion Kleos
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
Θέση
Αίγιο