Επέκταση εργοστασίου Cosmos Aluminium

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την προκατασκευή και ανέγερση των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων διέλασης αλουμινίου της Cosmos Aluminium Α.Ε. στη Λάρισα.

Η νέα βιομηχανική μονάδα καταλαμβάνει μια έκταση 12.000 τ.μ. και αποτελείται από στεγασμένους βιομηχανικούς θαλάμους και αποθήκες.

Η ΑΡΜΟΣ ξεκίνησε την παραγωγή των προκατασκευασμένων στοιχείων τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκλήρωσε την ανέγερση του κτιρίου σε λιγότερο από 5 μήνες, τηρώντας έτσι το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Τον σκελετό του κτιρίου απαρτίζουν προκατασκευασμένα υποστηλώματα, ζεύκτα, δοκάρια και τεγίδες τα οποία μετά την παραγωγή τους μεταφέρθηκαν και ανεγέρθηκαν στο έργο από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας.

Κύριος του Έργου / Εργολάβος
Cosmos Aluminium / Solis ΑΤΕ
Μελετητές
A. Μαρής
Έτος ολοκλήρωσης
2021
Θέση
Λάρισα