ΒΟΑΚ, ΓΟΥΒΕΣ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Μόνιμα στηθαία ασφαλείας DB 80

Μόνιμα στηθαία ασφαλεία DB 80 τοποθετήθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Γούβες- Χερσόνησος τον Απρίλιο του 2019 για τις ανάγκες του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΔΟΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ/ : ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ”.

ΚτΕ / Εργολάβος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΕΚΤΕΡ ΑΕ – ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση
ΒΟΑΚ, Γούβες- Χερσόνησος