ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΣΑΪΤΤΑ

Στηθαία ασφαλείας

Η Armos Cyprus Ltd έχει αναλάβει την παραγωγή, μεταφορά και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας DB 80AS-E, DB 80 E και DB 120S-A για τις ανάγκες του υπό κατασκευή έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΣΗΣ Α1 ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΣΑΙΤΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΧΘ 4+835 – 8+400)”.

Το έργο έχει ξεκινήσει το 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2021-2023
Θέση
Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού- Σαϊττά