Αυτοκινητόδρομος Demir Kapija

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την παραγωγή των στοιχείων οπλισμένης γης (terre armee) για τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija – Smokvica στην Βόρεια Μακεδονία.

Κύριος του Έργου / Εργολάβος
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2019
Θέση
Βόρεια Μακεδονία