Αιολικό Πάρκο, Γρατσιάνη Κοζάνης

Κτίριο Ελέγχου Πινάκων και Αποθήκη

Το Αιολικό Πάρκο ιδιοκτησίας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και κατασκευής της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, του ομίλου ΑΚΤΩΤ ΑΤΕ, βρίσκεται στον συνοικισμό Γράτσιανη, του νομού Κοζάνης.

Για το έργο η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την παραγωγή και εγκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων Υποσταθμού 33/150Κw, που περιλαμβάνουν: κτίριο ελέγχου πινάκων (234 m²), αντλιοστάσιο (11 m²) και αποθήκη (145 m²). Τα κτίρια υλοποιήθηκαν με το σύστημα προκατασκευής Διπλών Τοιχίων και Προπλακών.

ΚτΕ / Εργολάβος
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Μελετητές
Lithos Consulting
Έτος ολοκλήρωσης
2018
Θέση
Συνοικισμός Γράτσιανη, Κοζάνη