Φυγόκεντροι τσιμεντοϊστοί φωτισμού

Η ΑΡΜΟΣ λειτουργεί υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής φυγόκεντρων τσιμεντοϊστών για τις ανάγκες δικτύου του ΔΕΔΗΕ.

Σχετικά έργα