Φρεάτια Υπόγειων Κάδων

Σε συνεργασία με την Eco Synergy SA η ΑΡΜΟΣ παράγει φρεάτια κάδων για το σύστημα υπόγειων / βυθιζόμενων κάδων της Sotkon. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύλωσης που αποσκοπεί στην αποδοτικότερη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αλλά και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Το σύστημα Sotkon μειώνει το κόστος συλλογής καθώς απαιτεί χαμηλή συντήρηση, λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό, μειώνει τη συχνότητα συλλογής και τον αριθμό των κινήσεων του οχήματος

Η ΑΡΜΟΣ κατασκευάζει τις προκατασκευασμένες αποθήκες από σκυρόδεμα, αναπόσπαστο μέρος αυτού του έξυπνου συστήματος που αναβαθμίζει την αισθητική των δημόσιων χώρων και οδηγεί σε πιο αποτελεσματική συλλογή των αστικών απορριμμάτων.

Σχετικά έργα