Στηθαία Ασφαλείας DB 120S

Η μέγιστη επίδοση στην οδική ασφάλεια, με ικανότητα συγκράτησης έως H4b

Η σειρά συστημάτων αναχαίτισης DB 120S θέτει ένα σημείο αναφοράς για προκατασκευασμένα στηθαία ασφαλείας, καλύπτοντας όλες τις πιθανές εφαρμογές με ικανότητα συγκράτησης Η4b. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, τα στηθαία αυτά μπορούν να εγκατασταθούν επιφανειακά στο οδόστρωμα, αγκυρούμενα σε άσφαλτο, σκυρόδεμα ή συμπιεσμένο υλικό επίχωσης.

Όλα τα συστήματα της σειράς DB 120S διαθέτουν σήμανση CE, έχουν ελεγχθεί κατά ΕΝ 1317, ενώ είναι κατάλληλα για ασφάλιση κεντρικής νησίδας, ερείσματος, γεφυρών, εμποδίων και περιοχών αυξημένης επικινδυνότητας.

THE DB 120 PRODUCT SERIES RANGE

TYPEPERFORMANCEINSTALLATION METHODANCHORATION METHODPROTECTIONDIMENSIONS
DB 120SH4b | W5 | Bsurface mounteddouble sided1,20 / 0,67 / 6,00 m
DB 120S‑FH4b | W3 | Bpile driven on subsoil4 x ram pinsdouble sided1,20 / 0,67 / 6,00 m
DB 120S‑PH4b | W3 | Bpinned on asphalt4 x pinsdouble sided1,20 / 0,67 / 6,00 m
DB 120S‑AH4b | W2 | Banchored on concrete4 x anchorsdouble sided1,20 / 0,67 / 6,00 m

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr

Σχετικά έργα