Προσωρινά στηθαία ασφαλείας

Πιστοποιημένη ασφάλιση ζωνών εργασίας με slim-type προσωρινά στηθαία

Η σειρά SB διαθέτει εξαιρετικά ελαφρού τύπου προκατασκευασμένα στηθαία, σχεδιασμένα και πιστοποιημένα για προσωρινή χρήση σε ζώνες εργασίας. Το μικρό πλάτος των στηθαίων, η γρήγορη εγκατάσταση & μεταφορά αυτών, σε συνδυασμό με την πιστοποιημένη επίδοση κατά ΕΝ-1317 έως και H1W4, καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες ασφάλισης ενός εργοταξίου.

Τα στηθαία SB έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογής που περιλαμβάνει εργοτάξια σε αυτοκινητόδρομους & εθνικά δίκτυα, προσωρινή αλλαγή κυκλοφορίας, παρακάμψεις και άλλα.

Τα προσωρινά στηθαία της σειράς SB, διατίθενται προς ενοικίαση σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Τα προσωρινά στηθαία SB είναι ελεγμένα σύμφωνα με τον ΕΝ 1317 για όλες τις κατηγορίες επίδοσης (Τ1/Τ3/Ν2/Η1) και φέρουν σήμανση CE

Για κατηγορίες συγκράτησης Τ1, Τ3 & Ν2 τα στηθαία ζυγίζουν μόνο 125 kg/m, για Ν2 & H1 ζυγίζουν 206 kg/m και για for H1|W4 & T3|W1 ζυγίζουν 288 kg/m.

Με πλάτος βάσης έδρασης μικρότερο από 30cm και ελάχιστη μετατόπιση σε πρόσκρουση, η χρήση των SB επιτρέπει την δημιουργία στενών ζωνών εργασίας.

TEMPORARY BARRIERS – PRODUCT RANGE

TYPEPERFORMANCEINSTALLATION METHODANCHORATION METHODPROTECTIONDIMENSIONS
DB 65SH1 | W6 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,65 / 0,39 / 6,00 m
SB 70BH1 | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,70 / 0,30 / 6,00 m
SB 70BT3 | W1 | Asurface mountedno anchoringdouble sided0,70 / 0,30 / 6,00 m
DB 80N2 | W3 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80N2 | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 4,00 m
DB 80H1 (L1) | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80H1 | W6 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 4,00 m
DB 80FT3 | W2 | Asurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FN2 | W2 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80EN2 | W3 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,85 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AS-ET3 | W2 | Asurface mountedno anchoringsingle sided0,92 / 0,50 / 6,00 m

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr

Σχετικά έργα