Περιφράξεις

Τα συστήματα περίφραξης της ΑΡΜΟΣ χρησιμοποιούνται για οριοθέτηση βιομηχανικών χώρων, κτιρίων δημοσίας χρήσεως αλλά και φύλαξη μεγαλύτερων έργων. Πολλές φορές, και με τον κατάλληλο σχεδιασμό, αποτελούν και κατασκευές αντιστήριξης χαμηλούς ύψους (εώς και 3 μ).

Οι προκατασκευασμένοι τοίχοι περίφραξης αποτελούν τον πιο γρήγορο, οικονομικό αλλά και ποιοτικό τρόπο κατασκευής που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις διάφορες απαιτήσεις του έργου.Είναι βιομηχανικό προϊόν υψηλής ποιότητας που μαζί με την αρχιτεκτονική ευελιξία που προσφέρει μπορούν να ικανοποιήσουν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου όσον αφορά το ύψος, το πλάτος, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, τα χρώματα και τα σχήματα.

Σχετικά έργα