Ολόσωμοι στρωτήρες Β70

Η ΑΡΜΟΣ διαθέτει σύγχρονες γραμμές παραγωγής ολόσωμων στρωτήρων Β70 για σιδηροδρομικές γραμμές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Λάρισα και Β. Μακεδονία (Kumanovo).

Σχετικά έργα