Κτιριακά

Η σημερινή κατασκευαστική βιομηχανία απαιτεί καινοτόμα υλικά υψηλής αντοχής, με ευέλικτο σχεδιασμό και οικονομική απόδοση.

H ΑΡΜΟΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προκατασκευής για όλο το εύρος κτιριακών έργων όπως βιομηχανικά κτίρια, γραφεία, multi-purpose buildings, δημόσια κτίρια, κατοικίες και αρχιτεκτονικές επενδύσεις.

Η εταιρεία αναλαμβάνει είτε εξολοκλήρου τον σχεδιασμό της κατασκευής είτε σε συνεργασία με τον μηχανικό του πελάτη και δύναται να εκτελέσει όλα τα στάδια κατασκευής του έργου, από την παραγωγή των προκατασκευασμένων στοιχείων και την εγκατάσταση τους έως και την αποπεράτωση του έργου.

Εφαρμογές

Προϊόντα