Κράσπεδα & Στηθαία Οριοθέτησης

Τα κράσπεδα οριοθέτησης χρησιμοποιούνται για την περιτοίχιση χώρων και προστασία πεζών ή άλλων χρηστών, σε περιοχές του αστικού ιστού. Συνήθεις εφαρμογές είναι η περίφραξη εργοταξίων, η δημιουργία/οριοθέτηση ποδηλατοδρόμων, η οριοθέτηση ζωνών ιδιωτικής χρήσης όπως ξενοδοχεία, πρεσβείες, σχολεία και άλλα.

Παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγης ειδικών κρασπέδων καθώς και η ενσωμάτωση βοηθητικών εξαρτημάτων στο προιόν, σύμφωναμε τις απαιτήσεις του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σε αυτή την κατηγορία προιόντων, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr

Σχετικά έργα