Κανάλια, Πλάκες και Ρείθρα

Εφαρμόζουμε κάθε ορθογώνια και τραπεζοειδή διατομή καναλιών και ρείθρων απορροής ομβρίων και διέλευσης καλωδίων, για χρήση σε κυκλοφορία πεζών, περιστασιακή κίνηση οχημάτων, αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρομικές γραμμές.

Τα κανάλια διέλευσης καλωδίων, συνδυασμένα με οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος, χρησιμοποιούνται για προστασία καλωδίων τα οποία οδεύουν παράλληλα με το οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο. Στις εφαρμογές σηράγγων, τα προκατασκευασμένα καλύμματα, συνήθως αποτελούν και τους πεζοδιαδρόμους αυτών. Οι πλάκες επικάλυψης, δύναται να είναι χωνευτές, με πλαίσιο από γαλβανισμένο γωνίες και να έχουν ανοξείδωτα χερούλια για την εύκολη μετακίνησή τους. Ομοίως το κανάλι έχει κατάλληλη διαμόρφωση για την υποδοχή της πλάκας και ενίσχυση στις παρειές όπου ακουμπούν οι πλάκες, με σιδηρογωνιές γαλβανισμένες ή βαμμένες.

Τα κανάλια απορροής, συνδυασμένα με ελαφρά γαλβανισμένο πλέγμα, χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.

Επίσης κατασκευάζουμε πολλά είδη ανοικτών καναλιών για οικιακή ή βαριά εμπορική χρήση. 

Πλεονεκτήματα:

  • Όλες οι ορατές επιφάνειες είναι από εμφανές σκυρόδεμα.
  • Εύκολη τοποθέτηση από ένα ή δύο άτομα (για τα μικρά κανάλια).
  • Λιγότερες εκσκαφές.
  • Φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία.
  • Καλώδια ή σωλήνες θαμμένα στο έδαφος δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. ψύξη ή υπερθέρμανση).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr

Σχετικά έργα