Εφαρμογές Οπλισμένης Γής

Από το 2010 η ΑΡΜΟΣ είναι αποκλειστικός συνεργάτης της γαλλικής TERRA ARMEE για συστήματα οπλισμένης γης (terre armee). Η “οπλισμένη γη” πρόκειται για μέθοδο κατασκευής σε τοίχους αντιστήριξης, ακρόβαθρα  γεφυρών, λιμενικούς  τοίχους  κτλ.

Η εφαρμογή της οπλιμένης γής είναι ένας τοίχος συγκράτησης με μηχανικά σταθεροποιημένη γη. Αποτελείται από μια σύνθετη δομή από εναλλασσόμενα στρώματα συμπιεσμένου υλικού επίχωσης και στοιχεία (λωρίδες) ενίσχυσης εδάφους, στερεωμένα σε προκατασκευασμένα στοιχεία. Η σταθερότητα του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των στρωμάτων συμπιεσμένου υλικού και των λωρίδων ενίσχυσης. Τα προκατασκευασμένα στοιχεία που αποτελούν και την πρόσοψη της κατασκευής, είναι λεπτότοιχα, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομία έναντι της κατασκευής ενός συμβατικού τοίχου αντιστήριξηςμεγάλης διατομής και ταυτόχρονα δίνουν την δυνατότητα για εμφανείς όψεις από σχέδια ή και χρώματα που αναβαθμίζουν το περιβάλλον της κατασκευής. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεκτική δομή βαρύτητας που είναι αρχιτεκτονικά ευέλικτη και μπορεί να φέρει μια ποικιλία βαριών φορτίων.

Πλεονεκτήματα

  • Επίτευξη ακραίων υψών κατακόρυφου τοίχου, Έως και 20 μέτρα χωρίς σκαλοπάτι.
  • Μικρότερη θεμελίωση
  • Υψηλή αντίσταση σε σεισμικά και άλλα δυναμικά φορτία
  • Ελεύθερη αποστράγγιση
  • Αρχιτεκτονική ευελιξία στον σχεδιασμό προσόψεων
  • Ευπροσάρμοστο. Ο ειδικός σχεδιασμός μπορεί να επιτρέψει σχεδόν οποιαδήποτε γεωμετρία
  • Ταχεία, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη κατασκευή
  • Εξαιρετική τελική ευθυγράμμιση τοίχου
  • Μηχανική σύνδεση των ενισχύσεων εδάφους στις μονάδες που βλέπουν

Σχετικά έργα