Δοκοί & πρόπλακες γεφυρών

Η AΡΜΟΣ κατασκευάζει τις προκατασκευασμένους δοκούς γεφυρών στους περισσότερους νέους και υφιστάμενους αυτοκινητοδρόμους. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει κατασκευάσει δοκάρια τα μεγαλύτερα εκ των οποίων έχουν μήκος 40,00m, ύψος 2,30m και βάρος που ξεπερνάει τους 100 τόνους.

Με σχήμα δοκών από ανάποδο Τ έως και το πλέον συνηθισμένο σχήμα I, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ιδιόκτητη μονάδα διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού, η ΑΡΜΟΣ μπορεί να εγγυηθεί εκτός από την δεδομένη ταχύτητα, υψηλή ποιότητα κατασκευής με το πλέον έμπειρο εργατικό δυναμικό. Έχει την δυνατότητα κατασκευής προεντεταμένων δοκών σε κλίνη προέντασης μήκους 72m (προένταση), αλλά και προεντεταμένες με τένοντες καμπυλωμένους, οι οποίοι τανύζονται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος (μετένταση).

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε εποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε λύσεις προέντασης. Οι μηχανικοί μας υποστηρίζουν συμβουλευτικά από τις πρώτες φάσεις του έργου τους μελετητές και τους εργολάβους των γεφυρών ώστε να βελτιστοποιήσουμε τον χρόνο κατασκευής, το κόστος και την ασφάλεια των εργοταξίων, ενώ παράλληλα επιδιώκουν τη μείωση των μεταφορικών.

Κατασκευάζουμε ένα ευρύ φάσμα προεντεταμένων προκατασκευασμένων δοκών:

  • Από 5 έως 50 μέτρα μήκος
  • Πλήρης σειρά δοκών διατομής T, I, U.
  • Kιβωτοειδής διατομές
  • Πρόπλακες και πρόβολοι
  • Πιστοποίηση με ISO9001, EN206 και σήμανση CE

Σχετικά έργα