Δημόσια κτίρια

Η Αρμός μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 150 σχολεία και αλλα δημόσια κτίρια, όπως δικαστικά μέγαρα, σοφρωνιστικά ιδρύματα, γτραφεία δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικά ΄μήματα καθι σταθμούς πυροσβεστικής.

Στην Αρμός αναγνωρίζουμε ότι κατασκευές μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων  σημαίνουν μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις και αυστηρό οικονομικό και χρονικό προυπολογισμό.

Η εταιρεία αναλαμβάνει είτε τον αρχικό σχεδιασμό της κατασκευής είτε την συνεργασία με τον μηχανικό του πελάτη και όλα τα στάδια κατασκευής του έργου, απο την παραγωγή των προκατασκευασμένων στοιχείων του έργου, την επι τόπου τοποθέτηση και σύνδεση τους, μέχρι και την τελική του παραλαβή απο τον πελάτη με… ‘το κλειδί στο χέρι’.

H Αρμός διαθέτει γραμμές παραγωγής που καλύπτουν όλες τις φάσεις της κατασκευής και έχουν το πλεονέκτημα να ελέγχονται απο έναν και μόνο φορέα απαλλάσοντας έτσι τον πελάτη απο χρονοβόρες, σπάταλες και πολλές φορές μη αξιόπιστες διαδικασίες.

Σχετικά έργα