Βιομηχανικά

Συμβάλλουμε στη νέα γενιά έργων βιομηχανικής δόμησης, εστιάζοντας στα μεγάλα πλεονεκτήματα της προκατασκευής όπως είναι η πυρασφάλεια, ο χρόνος ζωής και η ποιότητα, και παράλληλα αναβαθμίζουμε την προστιθέμενη αξία των κτιρίων, αξιοποιώντας αρχιτεκτονικά στοιχεία δόμησης στις όψεις.