Βάσεις Ιστών Φωτισμού

Οι προκατασκευασμένες βάσεις ιστών φωτισμού της ΑΡΜΟΣ χρησιμοποιούνται για τη στήριξη σιδηροιστών οδοφωτισμού ύψους από 3,00m έως 15,00m, ενώ παράγονται σε ποικίλες διαστάσεις και γεωμετρίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Διαθέτουν ειδικές προβλέψεις και ενσωματούμενα, όπως σπυράλ και αγκύρια, για εύκολη προσαρμογή των ιστών.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ειδικών κατασκευών (γεωμετρία) και τοποθέτησης ντιζών και βοηθητικών εξαρτημάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr

Σχετικά έργα