Έργα Υποδομής

Παρέχουμε προϊόντα σκυροδέματος για όλο το εύρος των έργων Μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες & σιδηρόδρομοι), τον τομέα της Ενέργειας και την ανάπτυξη των Αστικών Υποδομών, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας αξιόπιστης, ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικής υποδομής για την χώρα μας.