ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. – Λάρισα

 

Υποβολή αίτησης

Η εταιρεία Αρμός Προκατασκευές αναζητά Μηχανικό Παραγωγής για να αναλάβει το συντονισμό υπο-τμήματος παραγωγής δομικών στοιχείων για κτιριακά έργα προκατασκευής. Η θέση εργασίας είναι στην Λάρισα, στο κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας.

 

Αρμοδιότητες

Ανάγνωση και ανάλυση σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών έργου, σε συνεργασία με το μελετητικό τμήμα.
Ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος παραγωγής, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών.
Επίβλεψη και καθοδήγηση του εργατικού προσωπικού.
Εφαρμογή και επιβολή πρωτοκόλλων ασφάλειας στις ομάδες ευθύνης του.
Συνεργασία με άλλα τμήματα, όπως το μελέτες και, προμήθειες, για τη διασφάλιση της άψογης εκτέλεσης των έργων.
 

Απαιτήσεις:

Πτυχίο Πολιτικού/Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή άλλου συναφούς κλάδου.
Μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανότητες.
Δυνατότητα ανάγνωσης σχεδίων.
Γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητή (αλλά όχι απαραίτητη) η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Κωδικός Αγγελίας: HR2023007