Ευκαιρίες καριέρας

Λάρισα | Χειριστής γερανογέφυρας

Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά χειριστή γερανογέφυρας, για το κεντρικό εργοστάσιο στη Λάρισα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410 575035-37 Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο email

Λάρισα | Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος

Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά απόφοιτο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης για στελέχωση τμήματος λογιστηρίου στα κεντρικά γραφεία στην Λάρισα. Οι βασικές γνώσεις στην λογιστική και προγραμμάτων ΕRP

Αττική | Υπεύθυνος Εργοταξίου (Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι.)

Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. για υπεύθυνο εργοταξίου εντός Αττικής. Απαραίτητη η εμπειρία σε κτιριακά έργα. Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος, Άμεση

Οινόφυτα Βοιωτίας | Χειριστές Πίνακα Παραγωγής και Μηχανημάτων

Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά χειριστές για πίνακα παραγωγής και για μηχανήματα παραγωγής σκυροδέματος στο εργοστάσιο Οινοφύτων. Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος, Άμεση πρόσληψη Τηλέφωνο